Gwasanaethau cwsmer

Ein nod yw rhagori mewn gwasanaeth cwsmeriaid. Er hynny, gall pethau fynd o chwith. Pan wnânt, rydym eisiau gwybod fel y gallwn eu cywiro cyn gynted ag y gallwn.

Sefydlwyd Telecom Gogledd Cymru gyda gwasaneth y cwsmer yn angerddol.
Mae gwasanaeth personol, tryloywder a gofal dilynol yn ein gwerthoedd craidd.

Cwynion yn mynd rhagddynt

Ein nod yw rhagori mewn gwasanaeth cwsmeriaid. Er hynny, gall pethau fynd o chwith. Pan wnânt, rydym eisiau gwybod fel y gallwn eu cywiro cyn gynted ag y gallwn. Dyma’r ffyrdd y gallwch gwyno wrthym.

Mynnwch ddyfynbris am ddim

Cysylltwch â ni heddiw i drefnu arolwg a dyfynbris am ddim

© Hawlfraint Dyfed Telecom 2024 | Cedwir Pob Hawl