Ein Stori

Gwasanaeth personol, tryloywder ac ôl-ofal yw ein gwerthoedd craidd.

Sefydlwyd Telecom Gogledd Cymru gyda gwasaneth y cwsmer yn angerddol.
Mae gwasanaeth personol, tryloywder a gofal dilynol yn ein gwerthoedd craidd.

Scott Quinell Dyfed Telecom

Hanes y Cwmni

Ar ôl gyrfa 8 mlynedd llwyddiannus yn gwerthu ffonau symudol, penderfynodd Alistair i gael sialens newydd a gwelodd y cyfle i wneud rhywbeth arbennig tra’n gweithio yng Ngorllewin Cymru.

Yn fuan ar ôl sefydlu swyddfa fach yng Nghaerfyrddin, gwnaeth tad Alistair – Steve Cox ymuno ag ef, a gyda’u gilydd fe wnaethon ddechrau werthu ffonau symudol i fusnesau yn ardal Caerfyrddin, ond gyda gwasanaeth personol ble roeddem pob amser yn mynd atynt hwy. Gyda help gair da, enw da a ffocws ar y gymuned amaethyddol, mae Telecom Dyfed wedi parhau i dyfu ac ar y lôn yn gosod ffonau symudol ar ffermydd, swyddfeydd a chartrefi pobl ar draws Cymru, dydd a nos.

Ein Addewid

Sefydlwyd Telecom Gogledd Cymru gyda gwasaneth y cwsmer yn angerddol. Mae gwasanaeth personol, tryloywder a gofal dilynol yn ein gwerthoedd craidd. Yn y byd cyfoes, rydym eisiau adfer rhai gwerthoedd hen ffasiwn a dull mwy personol o wneud busnes.

Rydym yn falch o’n hunain am fod pob amser yn hawdd i gysylltu â, ac ymateb i gwsmeriaid mor fuan â phosib

  • Dros 3,500 o Gwsmeriaid Hapus
  • Gosod i fyny yn eich swyddfa, busnes neu gartref
  • Gwasanaeth Personol Llawn
  • Cludiant a Gofal Dilynol

Beth rydyn ni’n ei wneud

Band eang symudol 4G

Mae band eang symudol 4G yn gysylltiad rhyngrwyd trwy’r rhwydwaith ffôn symudol diwifr. Nid yw’n defnyddio’r rhwydwaith ffôn llinell dir â gwifrau, felly os na ddefnyddiwch eich ffôn llinell dir yna nid oes angen i chi fod yn talu rhent llinell ffôn llinell dir.

Ffonau Symudol

Mae Dyfed Telecom yn deall anghenion symudol y busnes modern. Yn wahanol i lawer o gwmnïau ffôn symudol sydd ddim ond yn gwerthu’r ffôn i chi, rydyn ni’n darparu gwasanaeth personol cynhwysfawr yn ogystal ag ôl-ofal am ddim a gwasanaeth galw technegol allan.

Gwasanaethau BT

Mae Grŵp Telecom Dyfed yn cynnig band eang ffibr Ultrafast newydd BT ledled y DU nawr. Gyda chyflymder lawrlwytho o hyd at 314 Mbps, mae band eang Ultrafast i fusnesau yn gadael i fwy o’ch tîm wneud mwy ar-lein ar yr un pryd, gan gynyddu eich cynhyrchiant a’ch effeithlonrwydd

Beth yw barn ein cwsmeriaid

Mynnwch ddyfynbris am ddim

Cysylltwch â ni heddiw i drefnu arolwg a dyfynbris am ddim

© Hawlfraint Dyfed Telecom 2024 | Cedwir Pob Hawl