Ffonau Symudol

Mae Dyfed Telecom yn deall anghenion symudol y busnes modern.

Sefydlwyd Telecom Gogledd Cymru gyda gwasaneth y cwsmer yn angerddol.
Mae gwasanaeth personol, tryloywder a gofal dilynol yn ein gwerthoedd craidd.

Ffonau Symudol Dyfed Telecom

Ers 2011, mae teulu Telecom Dyfed wedi sefydlu ei hun fel partner EE annibynnol adnabyddus yng Nghymru. Os yw’n bryd i chi gael eich uwchraddio ar EE, neu os oes gennych ddiddordeb i ddod draw i EE a byddech yn hoffi derbyn gwasanaeth personol, cludiant i’r cartref a gofal dilynol. Cysylltwch â ni heddiw!

Mae Telecom Gogledd Cymru yn deall anghenion symudol y busnes modern. Yn wahanol i nifer o gwmnïau symudol sydd ond yn gwerthu ffôn i chi, rydym yn darparu gwasanaeth personol cynhwysfawr yn ogystal â gofal dilynol am ddim a gwasaneth galw allan technegol.

Am restr o’n pecynnau ffôn symudol, rhowch alwad i un o’n cynrychiolwyr heddiw ar 01248 719297

Gwasanaethau Ffôn Symudol

Cludiant a Gosod i fyny

Ni yw’r darparwr ffôn symudol dewisol ar gyfer busnesau a ffermydd yng Ngogledd Cymru. Mae hyn am ein bod yn dod allan i’ch cartref/swyddfa, ac felly yn ei gwneud yn haws i fusnesau sydd naill ai yn rhy brysur i deithio i siop yn y dref neu yn byw yn rhy bell i ffwrdd. Pam colli hanner diwrnod i ffwrdd o’r fusnes pryd y gall Telecom Gogledd Cymru ddod atoch chi?

Nid ydym yn codi am ddod allan i’ch gweld. Rydym hefyd yn darparu apwyntiadau gyda’r hwyr ac ar benwythnosau yn unol â’ch cais. Rydym yn eistedd i lawr gydach yn eich cartref neu swyddfa ac yn edrych ar eich biliau symudol i wneud yn siwr eich bod ar y tariff cywir. Rydym hefyd yn cadw’r mwyafrif o’r prif ffonau mewn stoc er mwyn ein galluogi i roi dangosiad llawn o nifer o ffonau tra ein bod gydach.

Data Diddiwedd

Ar hyn o bryd, mae Telecom Gogledd Cymru ond yn darapru’r rhwydwaith EE. Er fod Telecom Gogledd Cymru yn gwmni annibynnol, ni fydd hyn yn effeithio ar eich perthynas gyda’r rhwydwaith symudol.

Byddwch yn derbyn yr un bilio, cynhyrchion a gwasanaeth fel petai eich bod yn delio â’r rhwydwaith yn uniongyrchol. Byddem yn hoffi meddwl y gallwn roi lawer gwell profiad i chi o ganlyniad i’n ffordd personoledig, cefnogaeth technegol ac oherwydd ein bod yn hawdd i ddod i gysylltiad â.

Darparwr Swyddogol Ffonau Symudol I Rygbi’r Gweilch

Beth yw barn ein cwsmeriaid

Mynnwch ddyfynbris am ddim

Cysylltwch â ni heddiw i drefnu arolwg a dyfynbris am ddim

© Hawlfraint Dyfed Telecom 2024 | Cedwir Pob Hawl